Skulptur

Som danskfaglig metode, er det er forme en person med sin krop ikke noget nyt, men det som har været nyt for os, har været det indledende arbejde, de små forøvelser og træningen med eleverne i at bruge kropppen “at lege” og være en anden end den man er – dette har øget kvaliteten i skulpturarbejdet og vi er som lærere blevet meget mere bevidste om hvad det kan.

Skulpturen er en metode til at forstå en person i en tekst.

Skulpturen er en måde at gøre personerne nærværende på og give en intuitiv forståelse for dem.

Man kan forme en skulptur på flere måder, I opvarmningsøvelserne herunder er det improviserede skulpturer, som eleverne finder i, når læreren klapper.

Der er forskellige variationer, som I kan se af klippet, man kan gøre det alene, man kan finde sammen to og to. Og man kan kopiere en eller flere andre.

Når man former en person fra en tekst, kan det godt være lidt svært selv at finde på, hvordan figuren ser ud. En måde at komme ud af dette på er ved at arbejde sammen i grupper, hvor man kan have rollen som skulptur eller skulptør. Her skal man altså ikke selv finde på hvordan skulpturen skal være, men det er ens kammerater som modellerer en. Det kan være fint også at gøre eleverne opmærksomme på at det ikke blot er hele kroppen, men også ansigtet man modellerer. En opvarmningsøvelse som “gummiansigt” kan være god til at få fokus på dette.

Skulpturen kan både være statisk og dynamisk. I denne øvelse har eleverne tænkt over og øvet deres skulptur, før de viser den for klassen. Skulpturerne er her ment som “et forløb” der viser forskellige sindstilstande hos personen.