Grundprincipper

Christella og Hanne taler om grundprincipperne og deres erfaringer fra projektet.

Scenen som pædagogisk ramme

De vigtige grundprincipper i litteraturmøder er:

Rytme – tempo – flow

At øvelserne har en klar begyndelse og en klar slutning og at der ikke går for lang tid mellem hver øvelse.

Neutralitet

samt princippet at I teaterrummet er alle lige, forstået på den måde at man lader sin egen person og personlige relationer blive udenfor. Kropsholdningen “neutral” er udgangspunkt for al arbejde. Neutral er at man står ret op og ned, med hænderne langs siden og er klar. Man kan ligeledes sidde i neutral, med begge fødder på jorden, ret op og ned på stolen med fokus på det der sker.

Lærerens rolle

Som lærer skal man træde tydeligt i karakter i definitionen af “teaterrummet”, så det bliver et trygt rum. Man bliver en instruktør eller dirigent. Det betyder f.eks. at man insisterer på at man er klar på øvelserne.   

Gentagelse

vi har brugt at tage ting om jvnf. teatertanken, således at en øvelse kommer tydeligt frem med henblik på at det bliver tydeligt formidlet til klassen. Det er ikke perfektionen vi søger – men stadig flowet.

Alt dette øger rammen om respekten for de elever, som er på scenen og gør det muligt at gå ind i en rolle. 

Kredsen

Mange af øvelserne foregår på gulvet stående eller siddende i en kreds.

Nogle af øvelserne bruges halvcirklen, således at der opstår en scene.