Velkommen

Dette er en side, hvorpå du som dansklærer vil kunne lære om de metoder og forløb, vi har udviklet til at åbne de ældre tekster før 1870 for eleverne i folkeskolens ældste klasser.

Afsættet er, hvad der sker med elevernes forståelse af en tekst, sig selv og verden, når man bruger både abstrakte og mere konkrete elementer fra skuespilfaget til tekstarbejdet og således lader skuespilfaget møde danskfaget.

Litterturmøder er skabt af skuespiller Mia Theil Have og dansklærerne Christella Kammeyer Christensen og Hanne Arberg. Udviklingen er sket i samarbejde med Efterskoleforeningen og Husby Efterskole fra 2018 til 2020.

Målet er at genskabe og øge elevernes muligheder for følelsesmæssige og sanselige møder med litteratur, så de (igen) bliver nysgerrige på teksten og verden, for derigennem at udvide deres horisont og give dem nye muligheder for identitetsdannelse.

På siden findes de 3 konkrete forløb til Hosekræmmeren af St. St. Blicher, Det forbandede hus af B.S. Ingeman og En fortælling fra Klitterne af H.C. Andersen

Man finder derudover en beskrivelse af de enkelte metoder og opvarmningsøvelser, der kan anvendes på arbejde med al anden litteratur.

Vi afholder gerne kurser og workshops. Kontakt os gerne for yderligere info omkring dette på hannearberg@gmail.com eller 61267862.